Stiri juridice

Entitatile de recuperare creante (firmele de recuperare creante) sub influenta masurilor jurisprudentiale si legislative

In desfasurarea activitatilor specifice in materie procesuala, entitatile de recuperare creante au generat necesitatea atat a lamuririlor jurisprudentiale – in vederea interpretarii art. 84 alin (1) din NCPC, cat si imperativitatea unui cadru care sa stabileasca legalitatea functionarii acestora.

Pe de o parte, a fost necesara pronuntarea unei Hotarari Prealabile de catre ICCJ cu privire la interpretarea art. 84 alin (1) din Codul de Procedura Civila, caz in care ICCJ,  a statuat ca In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedura civila, cererea de chemare in judecata si reprezentarea conventionala a persoanei juridice in fata instantelor de judecata nu se pot face prin mandtar persoana jurdica, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urma, prin Decizia nr. 9/2016.

Pe de alta parte, s-a format un cadru  legislativ reprezentat de Ordinul nr. 1/2017 privind documentatia si informatiile necesare inregistrarii, precum si modalitatea si termenele de raportare pentru entitatile de recuperare creante, si de Ordonanta de Urgenta nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru imobile, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractile de credit pentru consumatori.

Ordinul nr. 1/ 2017 instituie, prin reglementarile sale atat aspecte de legalitate a functionarii entitatilor de recuperare a creantelor, cat si garantii ce vizeaza securitatea drepturilor si intereselor consumatorilor, obiective atinse si mai bine orin corobararea cu dispozitiile OUG nr. 52/2016.

Potrivit art. 128 alin1. Lit. (b), Incepand cu data de 1 ianuarie 2017 vor pute sa desfasoare activitatea de recuperare creante entitatitile inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ordinul nr. 1/2017 prevazand documentatia ce trebuie depusa pentru inregistrare in cazul unor entitati noi, dar si documentatia si informatiile necesare a fi transmise catre Autoritatea Nationala Pentru Protectia Consumatorilor in cazul entitatilor care deja desfasoara activitatea de recuperare creante.

Cadrul legislativ despre care facem vorbire pune in functiune un mecanism de cooperare si coordonare intre ANPC si entitatile de recuperare creante, acestea din urma fiind nevoite sa transmita catre ANPC in perioada 1 ianuarie – 1 martie raportari anuale ce vor cuprinde:

a)numarul total de cazuri derulate in anul anterior ca urmare a desfasurarii activitatii de recuperare creante si/sau dupa caz, ca urmare a obtinerii drepturilor asupra unor debite scandete

b)suma totala recuperata ca urmare a obtinerii drepturilor asupra unor debite scadente

c)numarul de cazuri derulate in anul anterior ca urmare a desfasurarii activitatii de recuperare creante rezultate din contractele de credit incheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum si numele creditorilor in numele carora desfasoara activitati

d)numarul de cazuri derulate in anul anterior si suma recuperata ca urmare a obtinerii drepturilor asupra unor debite scadente ce rezulta din contractele de credit incheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum si numele creditorilor de la care s-au obitinut drepturile scadente.

Tot in sensul alimentarii unui mecanism institutional sigur, ANPC coopereaza cu BNR pentru indeplinirea sarcinilor stabilite, dar si cu Autoritatea Bancara Europeana, astfel cum prevede art. 115 din OUG nr. 52/2016.

Dincolo de aceste aspecte legislative recente, este important ca orice consumator regasit intr-un raport juridic cu un recuperator de creante sa constientizeze dimensiunile institutionale ale acestuia, consecintele socio-economice serioase la care se expune, si stategia juridica optima pe care trebuie sa o abordeze pentru apararea drepturilor si intereselor sale. In acest sens, de cele mai multe ori colaborarea cu un avocat ce a dezvoltat o vasta experienta in domeniul recuperarii creantelor  s-a dovedit o alegere mai mult decat inspirata.

Prin inlesnirile institutionale si serviciile juridice personalizate si materializate in asistenta, consultanta, ori reprezentare juridica, un avocat cu experienta in domeniul recuperarii creantelor va poate pastra ori potenta o pozitie socio-economica justa si favorabila.

O noua procedura in cadrul dosarelor ANRP

Legislaţia în domeniul restituirii imobilelor preluate abuziv a fost modificată radical prin noua Lege nr. 165/2013 “privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România”.

Formal, justificarea acestui act normativ a fost determinată de conţinutul hotărârii pilot pronunţate în cauza Atanasiu contra României care condamnă ineficienţa legislaţiei naţionale, generată de lipsa de celeritate şi de predictibilitate a procedurii în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, mai ales, cu privire la acordarea măsurilor reparatorii în situaţia în care bunurile amintite nu mai pot fi restituite în natură.

Ce noutăţi ne aduce noua Legea nr. 165/2013?

– dispoziţiile Legii nr. 165/2013 consfiinţesc ca regulă restituirea bunurilor în natură, cu excepţia situaţiei în care acest lucru nu mai este posibil, caz în care singura măsură compensatorie va fi reprezentată de stabilirea şi acordarea de puncte.

– referitor la procedura restituirii imobilelor în natură, modificările sunt aduse prin instituirea unor măsuri precum înfiinţarea Comisiilor locale pentru inventarierea terenurilor şi prin suspendarea emiterii hotărârilor de validare/invalidare, a eliberării titlurilor de proprietate şi a procedurilor de punere în posesie, până la centralizarea tuturor terenurilor care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ teritorială.

 – cele mai mari schimbări apar referitor procedura de acordare a măsurilor compensatorii, atunci când restituirea în natură nu mai este posibilă.

– legea nr. 165/2013 introduce o nouă modalitate de acordare a măsurilor compensatorii persoanelor îndreptăţite, sub forma echivalării valorii imobilului preluat abuziv, cu un număr de puncte.

 – pentru a putea fi desfasurate acestei proceduri, atribuţiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor au fost preluate de nou înfiinţata Comisie Naţională pentru Compensarea Imobilelor, entitate ce este subordonată Cancelariei Primului Ministru, si care are regulament propriu de organizare şi funcţionare.

 – dispoziţiile art. 34 din Legea nr. 165/2013 stabilesc şi anumite termene de soluţionare a dosarelor de despăgubire siar deciziile emise (sau refuzul de a emite deciziile de despagubire) de catre aceasta Comisie Naţională pentru Compensarea Imobilelor, pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare „la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii”.

 – este de asemenea reglementata si modalitatea de valorificare a punctelor acordate în deciziile de compensare cat si termenul in care poate fi initiata aceasta procedura.

 Spicuind textul noului act normativ, ne dam seama că, Legea nr. 165/2013 este o lege care tergiverseaza cat mai mult finalizarea procedurii de acordare a măsurilor reparatorii.

 Asadar, toate procedurile si demersurile fostilor proprietari pentru a-si putea obtine drepturile, trebuiesc initiate/avute atat cu Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatii (ANRP) cat si cu Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) care sunt obligate să soluţioneze dosarele de despăgubire.

Asteptam sa venim in intampinarea problemei dumneavoastra cu solutii optime si diligente pentru a putea sa intrati in posesia drepturilor dumneavoastra.

Cele mai noi Stiri Juridice

Pentru a fi la curent cu ultimele noutati in domeniul stirilor juridice va rugam accesati urmatoarele pagini si urmarind actualizarile pe site-urile noastre veti fi intotdeauna informati privitor la modificarile legislative, legi abrogate, legi adoptate si multe alte detalii juridice:

– Radio Folk Art
– Centrul De Resurse Juridice Aplicate – Legislatie
– Avocatul Tau
– Centrul de Resurse Juridice Aplicate – Calcul taxa de timbru
– Mediatori Romania – Legislatie specifica medierii

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art

www.avocat-recuperari-creante.ro foloseste cookie-uri pentru a-ti imbunatati experienta de navigare. Continuarea reprezinta acceptul tau mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close